Επικοινωνια

Κεντρική Αγορά Αθηνών Αγ. Ι. Ρέντης "Η Αγορά του Κατανωλητή".

Αγορανομικός υπεύθυνος: Βαρβάρα Φανάρη

Τηλ. 210 4825898, 694 7888547

Email: info@volakas-delivery.gr